27 november 2018 is een motie voor experimenteerruimte van CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot aangenomen. Daarin roept zij minister Bruno Bruins op om samen met regionale voorbeeldregio’s zoals de Achterhoek, te onderzoeken of het mogelijk is om af te wijken van wettelijke regelingen in het Nationaal Sportakkoord. Met als doel om ook van regionale sportakkoorden een succes te maken. Bruins Slot doet het verzoek tot onderzoeken van experimenteerruimte mede naar aanleiding van een werkbezoek in de Achterhoek.

Tijdens het werkbezoek in de Achterhoek hoorde Hanke Bruins Slot dat kansrijke projecten soms niet tot uitvoering kunnen worden gebracht door beperkende regels of afspraken. De door haar ingediende motie is 27 november met een grote meerderheid aangenomen. Minister Bruins gaat de motie uitvoeren. De Achterhoek verwacht daarvan te kunnen profiteren en in de komende periode met vernieuwende projecten aan de slag te kunnen. Bart Porskamp, Sportwethouder Oost Gelre: “Achterhoek in Beweging mag trots zijn dat het volop onder de aandacht is van de woordvoerders Sport van de diverse politieke partijen en bij minister Bruins. Met experimenteerruimte kunnen we sport beter positioneren en inzetten als middel binnen diverse andere beleidsterreinen.”

Regionaal sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020 – 2030
De Achterhoek werkt hard aan de realisatie van een Sportakkoord 2020-2030. In dat akkoord worden afspraken gemaakt tussen vele partijen over sport, bewegen en gezondheid in de Achterhoek. De ambitie van de Achterhoek is de gezondste regio van Nederland te worden. De Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek Montferland, Winterswijk) zet sport al ruim vier jaar in als middel om doelstellingen op andere beleidsterreinen te halen. Vooral op het gebied van een gezonde leefstijl zijn goede resultaten geboekt. De landelijke overheid zet de komende jaren volop in op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dat blijkt uit het sportakkoord en het vorige week gepresenteerde preventie-akkoord. Door voor een lange periode afspraken te maken is de verwachting dat er nog intensiever gewerkt kan worden aan gezondheid in de Achterhoek.

Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2020-2030
Het Regionaal Sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030 vormt de basis voor de regionale uitvoeringsagenda. In deze agenda staan alle activiteiten en interventies die door de regionale samenwerkingspartners worden uitgevoerd. Zo is voor iedereen duidelijk hoe door middel van sport, bewegen en gezondheid wordt gewerkt aan de Achterhoek als gezondste regio van Nederland. De Achterhoek probeert alle Achterhoekers te bereiken. Van de jongste jeugd tot senioren en van sporters met een beperking tot vitale werknemers. De verwachting is dat het Regionale Sportakkoord 2020-2030 in juni 2019 vastgesteld wordt. De uitvoeringsagenda is eind 2018 gereed.

Op de foto Marijke van Haaren (Wethouder Berkelland), Ilse Saris (Wethouder Winterswijk), Bart Porskamp (Wethouder Oost Gelre), Pascal Kamperman (projectleider Achterhoek in Beweging) en minister Bruno Bruins op de dag van het debat (19 november) in de Tweede Kamer betreffende Sport en Bewegen, waar de motie ingediend werd.