Plezier maken, onder de mensen zijn en ook nog eens lekker bewegen. Dat is de gedachte achter OldStars walking football Achterhoek. In de afgelopen twee jaar zijn er veel mooie walking football-initiatieven ontwikkeld in onze regio. Zo wordt er onder meer in Didam, Westendorp en Ulft structureel walking football gespeeld. De komende maanden wordt een volgende stap gezet om het aantal initiatieven uit te breiden. Een vijftal partners wil het programma verder ontwikkelen, in samenwerking met sportverenigingen in de Achterhoek. Zaterdag 1 december is deze samenwerking beklonken op Stadion De Vijverberg.

OldStars is een initiatief van Eredivisie, het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij en is al in veel gemeenten in Nederland actief. Walking football is speciaal voor 60-plussers. Zes tegen zes, zonder keepers, wordt op een klein veldje rustig tegen een balletje getrapt. Er wordt niet gerend en buiten spel bestaat niet. Door samen te voetballen komen de deelnemers met elkaar in contact en blijven ze fitter.

Menzis, Rabobank Graafschap, Betaald Voetbal De Graafschap, Achterhoek in Beweging en het Nationaal Ouderenfonds hebben nu de handen ineengeslagen om dit in de Achterhoek verder voort te zetten. Verenigingen in de Achterhoek die aan de slag willen met OldStars walking football, krijgen indien gewenst ondersteuning vanuit de gemeente via Achterhoek in Beweging. 

Samenwerking
Jos ten Have, Vermogensmanager Rabobank Graafschap, vertelt: “Het is een mooie en bijna vanzelfsprekende samenwerking. We leveren als Rabobank al een bijdrage aan de samenleving voor o.a. de jeugd door middel van een Voetbal Clinic, aan het ‘E’-voetbal waarbij alle Eredivisieclubs de verplichting hebben om een E-sporter in dienst te nemen en nu voor de ouderen in onze samenleving met onze bijdrage vanuit het coöperatiefonds voor walking football.” Hans Martijn Ostendorp, directeur Betaald Voetbal De Graafschap: “Er is al een aantal clubs in de Achterhoek die walking football organiseren. Dat is fantastisch en juichen we toe. Met onze samenwerking willen we er vooral voor zorgen dat seniorensport zich als een ‘olievlek’ in de regio verspreid. Ook kunnen we ons samen sterk maken om fondsen aan te boren. Zo hebben we een projectaanvraag ingediend bij de VriendenLoterij, die gehonoreerd is met € 5.000,- om dit mooie maatschappelijke project te ondersteunen.”

Bron: REGIO8

Trots op projecten
Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds: “In de afgelopen twee jaar heeft een aantal clubs in de Achterhoek, in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds, succesvolle OldStars-projecten opgezet. Wij zijn heel trots op die clubs. De regio-aanpak voor de uitrol van OldStars walking football in de Achterhoek staat nu voor een volgende stap. Met het ondertekenen van de nieuwe samenwerking bundelen Achterhoek in Beweging, Rabobank Graafschap, Menzis, Betaald Voetbal De Graafschap en het Nationaal Ouderenfonds de krachten om nog meer clubs en ouderen te betrekken bij de spelvorm. Het Nationaal Ouderenfonds is ervan overtuigd dat OldStars walking football zich door deze nieuwe samenwerking verder verspreid in de Achterhoek.”