In het kader van de Special Olympics Nationale Spelen 2018, hebben woensdag 21 februari en dinsdag 6 maart jl. twee inspiratiesessies ‘Uniek Sporten’ plaatsgevonden. Tijdens deze sessies stond kennis delen rond Uniek Sporten en horen wat er leeft binnen verenigingen, sportaanbieders en gemeenten centraal. Op basis van de uitkomsten organiseren we 25 juni a.s. van 19.00 tot 21.30 uur een sessie ‘Deskundigheidsbevordering Uniek Sporten’ voor verenigingen in de Achterhoek. Deze avond zal MEE Oost o.a. een training ‘(H)erkennen van en omgaan met mensen met een beperking’ verzorgen.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: j.esman@graafschapcollege.nl

Locatie 25 juni: het Graafschap College, Houtmolenstraat 9 in Doetinchem.