Onlangs is de Uitvoeringsagenda 2018-2019 van Achterhoek in Beweging herzien, om zodoende meer focus te kunnen aanbrengen. Er zijn thema’s, doelstellingen en projecten opgenomen die de komende jaren centraal staan. Samen met betrokken partners in onder andere zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport wordt op basis van deze uitvoeringsagenda actief samengewerkt om de Achterhoek in beweging te brengen.

Achterhoek in Beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Samen met betrokken partners in bijvoorbeeld zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport wordt binnen dit programma de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal gesteld. Basis hiervoor is het Sportkader 2016-2019 en de op basis daarvan uitgewerkte Uitvoeringsagenda 2018-2019 met de vier thema’s: Open club – Vitale sportparken, Uniek Sporten, Gezonde jeugd en Vitaal ouder worden.

Wethouder Kuster, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Sport van de Achterhoekse gemeenten, laat weten: “Met dit document wordt een mooie invulling gegeven aan ‘sport als middel’, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein, terwijl ook sport als doel niet uit het oog wordt verloren. Het zorgt voor een goede verbinding tussen alle betrokken partners en stelt de kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal.”

Slim verbinden
Pascal Kamperman, projectleider Achterhoek in Beweging: “Graag gaan we samen aan de slag met de gemeenten, partners en allerlei andere betrokken partijen die zich richten op sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Regionaal samenwerken en lokaal (blijven) uitvoeren. Want goede resultaten bereik je samen. Met zijn allen weten we meer, hebben we meer slagkracht, meer inspiratie, meer middelen én meer plezier. Slim verbinden staat dan ook centraal in alles wat we doen.”

Deel een initiatief
In de Achterhoek worden volop initiatieven ontwikkeld rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Door allerlei partijen. Initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de regio. “Op onze nieuwe website www.achterhoekinbeweging.nl willen we alle initiatieven in de Achterhoek rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl een podium geven. Het zou mooi zijn als het een plek is waar alle regionale en lokale ambities, initiatieven, mensen en middelen bij elkaar komen. Een plek waar Achterhoekers elkaar vinden om er samen de schouders onder te zetten. Een plek die mensen in beweging brengt. Want sámen werken we aan krachtige, levendige kernen, buurten en wijken in de Achterhoek met ruimte voor iedereen. Ik wil dan ook iedereen die een initiatief rond sport, bewegen of een gezonde leefstijl in de Achterhoek kent, oproepen dit te delen via onze website”, aldus Pascal Kamperman.

Download Uitvoeringsagenda 2018-2019